„We are beginning to change the world from our own locals!”

Szervezetünket  2010. augusztus 3 és  8 között 5 fiatal és ifjúsági munkás fogja képviselni, valamint a magyar csoportot fogja erősíteni egy parlamenti képviselő is Diyarbakirben, Törökországban egy nemzetközi szemináriumon. A projektet a Fiatalok Lendületben Program 5.1-es alprogramjában pályázta meg a fő pályázó és projekt koordinátor: Youth and Change Association, Diyarbakir, Törökország.

A szeminárium témája: Fiatalok és a demokrácia viszonya Európában. Mit jelent az ifjúsági részvétel? Jó példák a demokratikus kormányzásra. Mi a civil szervezetek szerepe a fiatalok aktív részvételében a demokráciában? Milyenfajta kormányzási modellt szeretnénk? Hogyan tudjuk erősíteni a jó kormányzási mechanizmust? Hogyan biztosíthatjuk a fiatalok részvételét a döntéshozatali folyamatokban?
 
A projekt 8 ország részvételével fog lezajlani, összesen 40 fiatal és ifjúsági munkás részvételével. Az országok a következők: Törökország, Magyarország, Románia, Litvánia, Portugália, Bulgária, Lettország és Olaszország. A résztvevők fiatalok 15 és 18 év között és ifjúságsegítők, ifjúságsegítő hallgatók, szociális munkások, szociális munkás hallgatók, tanárok, művelődésszervezők, képzők, mindenki, aki fiatalokkal foglalkozik és 18 éve feletti.

Az szemináriumról szóló részletes élménybeszámolókat a találkozó után olvashatjátok a projektek – egyébb menüpont alatt!