PEER to PEER képzés beszámolója

Épp egy héttel az 1. Csongrádi Civiliáda előtt – a Mobilitás Dél – alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda pályázatának jóvoltából - alkalmam volt arra, hogy kicsit betekinthessek más országok civiljeinek tevékenységébe.
2006. március 13-19. között a lengyelországi Kazimierz Dolny nevű városkában hat ország fiataljai találkoztak, hogy egyrészt kicseréljék eddigi tapasztalataikat, amelyeket az Ifjúság 2000-2006 program valamelyik alprogramjában való részvétel kapcsán szereztek, másrészt tovább bővítsék ismereteiket a témában. A programnak az is nem titkolt célja volt, hogy a személyes találkozás során újabb projekttervek szülessenek, amelyek alapjául szolgálhatnak további ifjúsági csereprogramoknak.
A résztvevő országok - Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Portugália és Szlovákia - fiataljai a legkülönbözőbb civil szervezetek tagjai voltak.
A portugálok különféle környezetvédő csoportokat képviseltek, a szlovákok közt volt, aki egy árvákat segítő csoporttól jött, az egyik lengyel fiú - egyébként tanár- halláskárosodott gyerekeket szervező csoport tagja, de voltak, akik civil önkéntesként egy választott külföldi szervezet képviseletében voltak jelen, mint pl. a lett lány, Irita, aki Szlovákiában vállalt önkéntes civil munkát. Jómagam olyan tanárként kerültem be a csapatba, aki diákjaival már korábban részt vett ifjúsági cserében.
A tréning, a non-formális tanítás-tanulás eszközeit alkalmazva, átfogó képet adott az Ifjúság 2000-2006 program valamennyi alprogramja nyújtotta lehetőségről, a projekttervezés és megvalósítás fázisairól, lehetséges buktatóiról. Számos gyakorlati ötlet mellett megismerkedhettünk a kortárssegítő módszer elméletének alapjaival, a fiatalok aktív részvételét ösztönző "peer to peer" módszerrel.
A kiscsoportos, gyakran este fél tízig tartó foglalkozások során egyre jobban összerázódott a 25 fős nemzetközi csapat. A portugálok jókedve, a litvánok felkészültsége és toleranciája, a szlovákok kitűnő angoltudása emlékezetessé és élvezetessé tették az együtt töltött időt.
Bár én tanárként és nem civil szervezet képviselőjeként vettem részt ebben a programban, mégis - a pályázatírást segítő ötleteken túl- számtalan tanulsággal szolgált a kinn töltött egy hét.
 
A látott külföldi példák azt bizonyítják, hogy a civil szférának jelentős szerepe lehet a fiatalok (a középiskolás korosztály is beleértendő, két portugál résztvevő mindössze 15 éves volt!) szabadidős tevékenységének értelmes szervezésében. Ebben a tevékenységben különösen hatékony lehet a huszonéves korosztály mint kortárs segítő. Aki kedvet érez ilyesmihez, annak megpályázható képzések sora - Magyarországon és külföldön egyaránt - teszi lehetővé, hogy elmélyüljön a témában, felkészültté váljon erre a tevékenységre, hasonló érdeklődésű emberekkel találkozzon. Ebben segít a Mobilitás budapesti irodája, valamint régiónkban közvetlenül a DARISZI. Honlapjaikon, hírleveleikben rendszeresen lehet tájékozódni a lehetőségekről.
És hogy lett-e konkrét eredménye kinnlétemnek? Egy projektterv, egy új ötlet? Igen! Portugál vezetéssel, szlovák, lengyel, magyar részvétellel született egy ötlet, amelynek megvalósítása 2007 nyarán válik aktuálissá. Egy környezetvédelmi programról van szó, amely egy portugál komposztáló telepen valósulna meg. Reméljük, nyerünk!

Domokos Katalin